Category Archives: Dự Án

Các dự an tư vấn thiết kế lắp điện mặt trời mà công ty năng lượng Quang Điện đã hoàn thành.

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có lưu trữ 5kw cho hộ gia đình tại Thủy Nguyên Hải Phòng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có lưu trữ 5kw tại Lâm Động Thủy Nguyên Hải Phòng

Lắp điện mặt trời Khu công nghiệp Nomura Hải Phòng – Hệ thống 150 kwp hòa lưới bám tải

Lắp điện mặt trời khu công nghiệp nhà máy Hestra Matsuoka Việt Nam tại KCN Nomura