Tag Archives: giá điện bậc thang

Tại sao lại tính giá điện bậc thang ở Việt Nam (phần 1)

giá điện bậc thang

– Tại sao lại tính giá điện bậc thang mà không thống nhất chung một mức giá? Tức là dùng đến đâu, trả tiền đến đó. – Tại sao càng dùng nhiều điện thì giá tính lại càng đắt? Theo lẽ thường, khi càng mua nhiều thì giá phải càng giảm. – Tại sao EVN […]