Tài liệu hướng dẫn chi tiết về kỹ thuật liên quan đến an toàn cho công trình xây dựng khi lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã giao Viện Khoa học công nghệ xây dựng biên soạn tài liệu này.

Hướng dẫn an toàn lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà bộ xây dựng
Tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà” Bộ Xây dựng

Trong Công văn số 4844/VPCP-CN ngày 17/6/2020 về việc xử lý thông tin Báo Tuổi trẻ phản ánh về lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu, ban hành đồng bộ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Dựa theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quản lý Nhà nước về công trình xây dựng, Bộ Xây dựng đã giao Viện Khoa học công nghệ xây dựng (IBST) biên soạn tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà”.

Tài liệu này chỉ đưa ra hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn cho các công trình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất không quá 1 MW. Công trình xây dựng tại đây là các công trình hiện hữu hoặc xây mới, bao gồm: nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư và công trình công cộng dạng nhà.

Tài liệu đưa ra những yêu cầu cần tuân thủ khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà. Trong đó, hệ thống điện mặt trời mái nhà cần được kiểm tra trước khi lắp đặt và lắp đặt theo đúng yêu cầu, chỉ dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất hay các yêu cầu khác theo quy định pháp luật (nếu có).

Hệ thống lắp đặt cần được kiểm tra khả năng chịu áp lực gió tác dụng lên hệ thống tại vị trí lắp đặt trên mái nhà. Vật liệu chế tạo tấm quang điện phải đảm bảo các điều kiện về an toàn điện, an toàn cháy nổ, an toàn môi trường và an toàn sức khỏe đối với con người theo quy định pháp luật.

Trong khi đó, kết cấu đỡ cần xây dựng đơn giản và được tính toán hợp lý nhằm đảm bảo an toàn chịu lực dưới các tải trọng, bao gồm tĩnh tải (trọng lượng bản thân kết cấu đỡ, trọng lượng hệ thống điện mặt trời), hoạt tải (nếu có) và tải trọng gió tác động lên các tấm quang điện.

Tính số pin năng lượng mặt trời cho gia đình
Tính số pin năng lượng mặt trời cho gia đình

Ngoài ra, kết cấu đỡ này cần được liên kết chắc chắn với kết cấu mái hiện hữu và các tấm quang điện. Viện IBST lưu ý, kết cấu đỡ nên làm bằng kim loại để có đủ khả năng chịu lực và chống ăn mòn, không nên sử dụng các vật liệu dễ bắt lửa như gỗ, nhựa…

Trước khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời, kết cấu mái nhà và kết cấu công trình hiện hữu cần được khảo sát, kiểm tra và đánh giá về điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực khi lắp đặt thêm hệ thống điện mặt trời. Công trình xây dựng cũng phải đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ, an toàn điện, an toàn chịu lực và các điều kiện sử dụng khác như thoát nước, thấm dột, võng, nứt…

Trong tài liệu lần này, Viện IBST cũng đưa ra một số giải pháp để tính toán và kiểm tra khả năng chịu lực của kết cấu đỡ, liên kết giữa kết cấu đỡ và mái công trình hiện hữu; đánh giá an toàn chịu lực của kết cấu mái và công trình hiện hữu. Trong trường hợp có vướng mắc, các đơn vị có thể gửi yêu cầu về Vụ Khoa học công nghệ và môi trường – Bộ Xây dựng để có hướng dẫn xử lý.

Công văn 6242/BXD-KHCN về việc phổ biến tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà”

Đầu năm 2021, Bộ Xây dựng đã có Công văn 6242/BXD-KHCN về việc phổ biến tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà”, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phổ biến tài liệu đến Sở Xây dựng các địa phương, chủ đầu tư, các cơ quan chuyên môn về xây dựng và các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng để tham khảo, áp dụng.

Tải tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà

Đánh giá