Biến tần Luxpower 12Kw Hybrid Inverter LXP12K

Biến tần Luxpower 12Kw Hybrid Inverter cung cấp giải pháp tổng thể cho gia đình hoặc doanh nghiệp của bạn.

Luxpower 12Kw Hybrid Inverter là thế hệ biến tần mới nhất của hãng LuxpowerTek.

  • Công suất đầu vào PV tối đa: 26000W (7000/7000 / 12000W)
  • Số lượng MPPT (Chuỗi trên mỗi MPPT: 3 (1/1/2).
  • Công suất đầu ra định mức: 12000VA.
Danh mục: