Biến tần Luxpower 8kw Hybrid Inverter LXP8K

Biến tần Luxpower 8Kw Hybrid Inverter LXP8K là một biến tần hòa lưới lưu trữ chuyển đổi quang năng thành điện năng.

  • Thương hiệu: LuxPowerTek
  • Công suất: 8Kw (8000W).
  • Loại: Biến tần Pure Sinewave.
  • PV tối đa (Watts): 21000W
  • Số MPPT: 3