Category Archives: Kiến thức

tập hợp các kiến thức về điện năng lượng mặt trời, kinh nghiệm lắp đặt điện mặt trời thực tế tại năng lượng Quang Điện

Tại sao lại tính giá điện bậc thang ở Việt Nam (phần 1)

giá điện bậc thang

– Tại sao lại tính giá điện bậc thang mà không thống nhất chung một mức giá? Tức là dùng đến đâu, trả tiền đến đó. – Tại sao càng dùng nhiều điện thì giá tính lại càng đắt? Theo lẽ thường, khi càng mua nhiều thì giá phải càng giảm. – Tại sao EVN […]