Vận động tuyên truyền phát triển điện mặt trời tại Hải Phòng

Nhận thức được tầm quan trọng của việc triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại Hải Phòng, nhiều mô hình được triển khai, lắp đặt đem lại hiệu quả về kinh tế và bảo vệ môi trường.Thông qua vận động, tuyên truyền, các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng đang bắt đầu triển khai.

Theo Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 – 2025 có xét đến 2035, Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV đã được Bộ Công Thương phê duyệt, đến năm 2025 trên địa bàn thành phố dự kiến triển khai xây dựng một số dự án điện mặt trời.

điện mặt trời tại hải phòng
điện mặt trời tại hải phòng

Cụ thể, 10MW nguồn điện mặt trời tại Hải Phòng KCN Đình Vũ, nghiên cứu phát triển điện mặt trời nối lưới tại KCN Đình Vũ khoảng 5MW, KCN VSIP Hải Phòng khoảng 20MW, KCN Nam Cầu Kiền khoảng 10MW, huyện đảo Bạch Long Vỹ được cấp điện bằng nguồn lai ghép: gió + mặt trời + Diesel + lưu trữ năng lượng; trong đó máy phát Diesel có công suất 2 MVA, điện gió 1MW, điện mặt trời 500 kWp và nguồn tích trữ năng lượng 7,48MWh.
Đảo Long Châu huyện Cát Hải dự kiến được cấp điện bằng hệ thống pin năng lượng mặt trời với tổng công suất 1,65kW. Hiện nay, dự án cấp điện cho huyện đảo Bạch Long Vỹ đang được Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc triển khai thực hiện, dự kiến đóng điện trong quý II/2020.
Đến nay, trên địa bàn thành phố đã có gần 330 khách hàng lắp đặt điện mặt trời tại Hải Phòng trên mái nhà với tổng công suất là 1.832kW, sản lượng điện phát lên lưới 9 tháng đầu năm 2020 khoảng 301.808 kWh.
Ngoài ra một số nhà đầu tư trong các Khu công nghiệp đã và đang triển khai các dự án điện mặt trời trên mái nhà xưởng như: Dự án khai thác mặt trời của Công ty TNHH Năng lượng xanh DEEP C tại Khu công nghiệp Đình Vũ, quận Hải An với công suất 2,1 MW; dự án điện mặt trời của Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam tại Khu công nghiệp VSIP với công suất 2MW.

Chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Hải Phòng

Thực hiện Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam; Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện áp dụng cho các dự án điện mặt trời, UBND thành phố đã có Văn bản số 1043/UBND-CT ngày 25/5/2020 hướng dẫn, chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện lắp điện mặt trời tại Hải Phòng.

Khuyến khích lắp điện mặt trời tại Hải Phòng
Khuyến khích lắp điện mặt trời tại Hải Phòng

Trong đó, giao Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng thực hiện đấu nối hệ thống điện mặt trời trên mái nhà cho người dân và doanh nghiệp đảm bảo theo đúng các quy định, tạo điều kiện để khuyến khích khách hàng triển khai lắp đặt điện mặt trời tại Hải Phòng trên mái nhà.
Giao các sở, ngành tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; từng bước nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đạt được mục tiêu thành phố đặt ra là tăng tỷ lệ các nguồn năng lượng mới và năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng 5% vào năm 2030.
Quang Thuận conglyxahoi.net.vn

Đánh giá