Inverter Trinasolar 5 kw 3 pha TS-5K2TG hoà lưới

Bộ biến đổi Inverter Trinasolar 5 kw 3 pha TS-5K2TG hoà lưới mang thương hiệu của Trinasolar tập đoàn tiên phong về điện năng lượng mặt trời