Tag Archives: điện mặt trời hoà lưới

Hệ thống điện năng lượng mặt trời hoà lưới

hệ thống điện năng lượng mặt trời hoà lưới

Hệ thống điện năng lượng mặt trời hoà lưới bao gồm các pin năng lượng mặt trời nhận bức xạ từ mặt trời và chuyển hóa thành nguồn điện một chiều sẽ được bộ Inverter biến đổi thành nguồn xoay chiều và hòa vào nguồn điện lưới để cung cấp cho phụ tải tiêu thụ.