Inverter Trinasolar 10 kw 3 pha TS-10K2TG hoà lưới

20,000,000.00

Bộ biến đổi Inverter Trinasolar 10 kw 3 pha TS-10K2TG hoà lưới mang thương hiệu của Trinasolar tập đoàn tiên phong về điện năng lượng mặt trời