Tấm pin năng lượng mặt trời Canadian 450W

  3,450,000.00

  Tấm pin năng lượng mặt trời Canadia 440W

  Loại: Mono (đơn tinh thể)
  Hiệu suất quang năng: 19.92%
  Số lượng Cell: 144 cells
  Thương hiệu: Canadian Solar
  Cân nặng: 24.9 kg
  Kích thước: 2108 ˣ 1048 ˣ 40 mm

  Bảo hành vật lý 12 năm

  Bảo hành hiệu suất trên 80%: 20 năm