Inverter Hoà Lưới Growatt MIN 3000 TL-X

10,500,000.00

Inverter hoà lưới Growatt MIN 3000TL-X một pha là bộ biến đổi điện năng lượng mặt trời phù hợp cho các hộ gia đình có hoá đơn tiền điện dưới 1 triệu đồng/ tháng