Inverter Hoà Lưới Growatt MIN 5000 TL-X

14,000,000.00

Inverter Growatt MIN 5000TL-X hoà lưới 1 pha là bộ biến đổi điện năng lượng mặt trời phù hợp cho các hộ gia đình có hoá đơn điện từ 1 -1.5 triệu đồng/ tháng.