Tag Archives: tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Tuyển nhân viên kinh doanh dự án điện năng lượng mặt trời

Mô tả công việc – Chủ động tìm kiếm, tư vấn, giới thiệu sản phẩm [...]