Category Archives: Điện mặt trời Nam Định

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời 5.5kw lưu trữ 10kwh cao cấp tại Vụ Bản Nam Định

Giàn khung hệ thống điện mặt trời 5.5kw lưu trữ 10kwh

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời 5.5kw lưu trữ 10kwh cao cấp tại Vụ Bản Nam Định. Hệ thống bao gồm 10 tấm pin 550W của hãng Canadian Solar chia thành thành hai chuỗi tới biến tần. Inverter Hybrid 5kw của hãng DEYE, công suất đầu vào tối đa 6.8kw đầu ra 5kw. Pin […]