Tag Archives: pin lithium

Các thông số sạc và xả của pin lưu trữ

Các thông số sạc và xả của pin lưu trữ

Chu kỳ sạc và xả của pin lưu trữ có ảnh hưởng đến các thông số của pin khi hoạt động dùng trong hệ thống điện năng lượng mặt trời có lưu trữ . Chức năng chính của pin lưu trữ trong hệ thống điện mặt trời là cung cấp năng lượng khi các nguồn […]