Biến tần inverter Luxpower 5 kW SNA hoạt động song song hai chế độ hybird và off gird

Dòng sản phẩm: Luxpower SNA 5000 WPV

Chế độ hoạt động: Độc lập Off Gird, Hòa lưới, Hybird

Chức năng: Bám tải, ghép nối song song tăng công suất

Danh mục: