Biến tần inverter Luxpower 5 kW SNA hoạt động song song hai chế độ hybird và off gird

    Dòng sản phẩm: Luxpower SNA 5000 WPV

    Chế độ hoạt động: Độc lập Off Gird, Hòa lưới, Hybird

    Chức năng: Bám tải, ghép nối song song tăng công suất

    Danh mục: