Ngói năng lượng mặt trời tấm phẳng 90W

  Ngói năng lượng mặt trời tấm phẳng 90W

  Mã sản phẩm: T-Max Tile_O

  Công suất đầu ra tối đa: 90W/ tấm

  Kích thước: 1260*480mm

  Trọng lượng: 15.5 kg

  Số tấm lợp trên 1m2 : 2 tấm

  Số tấm lợp trên 1kw: 11-12 tấm

  Hiệu suất: 18.9%

  Độ dốc mái : 15 – 60 độ