Biến tần inverter hybrid Deye SUN 3.6K 1 pha

    Inverter hybird Deye SUN 3.6K 1 pha thích hợp cho hộ gia đình.

    Sử dụng biến tần hòa lưới lưu trữ Deye SUN 3.6k nhằm tối đa hóa tỷ lệ tự tiêu thụ năng lượng mặt trời và tăng cường độ ổn định hệ thống điện nhà bạn.

    Biến tần SUN 3.6k có các chức năng hòa lưới, lưu trữ, bám tải, độc lập, và kết hợp các nguồn điện khác như inverter hòa lưới, máy phát.

    Danh mục: